Kvalitet & Miljö

Kvalitets & miljöpolicy

Kvalitetssystemet ska vara känt för samtliga medarbetare, alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitet.

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi skall tillfredställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.

Detta gäller såväl produktkvalitet som leveranssäkerhet och service.

Våra kunder ska känna att vi lyssnar på deras synpunkter i vårt ständiga arbete med förbättringar av vårt ledningssystem.

Kvalitetssystemet skall främja att utvecklingen i företaget och dess medarbetare sker i riktning mot högre kunskap, engagemang och personligt ansvar.

Kvalitetsmanualen skall nyttjas för ständiga förbättringar och ska kontinuerligt uppdateras.

Ytterst ansvarig för vårt kvalitetsarbete är företagets styrelse.