Kvalitets & miljöpolicy

- Kvalitetssystemet ska vara känt för samtliga medarbetare, alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitet.

- Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

- Vi skall tillfredställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.

- Detta gäller såväl produktkvalitet som leveranssäkerhet och service.

- Våra kunder ska känna att vi lyssnar på deras synpunkter i vårt ständiga arbete med förbättringar av vårt ledningssystem.

- Kvalitetssystemet skall främja att utvecklingen i företaget och dess medarbetare sker i riktning mot högre kunskap, engagemang och personligt ansvar.

- Kvalitetsmanualen skall nyttjas för ständiga förbättringar och ska kontinuerligt uppdateras.

-Ytterst ansvarig för vårt kvalitetsarbete är företagets styrelse.
 • ITAB Byggprodukter

  Rimfrostgatan 2
  212 23 Malmö
 • Kontakta oss

  040 93 66 90
  thomas@itabs.se

 

 • Öppettider

  Måndag - Fredag 07.00- 16.30
  Helger Stängt
 • Design av Intendit Webbyrå